Elektryka

Montaż nowych i modernizacja instalacji elektrycznych do 1kV
 •  wymiana i modernizacja starych instalacji elektrycznych,
 • rozdzielnie,
 • podłączenie sprzętu elektrycznego,
 • konserwacja,
 • oględziny,
 • przeglądy,
 • usuwanie usterek i awarii.
Pomiary elektryczne
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary „zerowania”,
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • pomiary natężenia obciążenia.
Domofony
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Wykonywanie instalacji domofonów
 • Modernizacja
 • Usuwanie awarii i usterek